Zavolajte nám
+421 908 151 800
Pošlite nám email
wagreco@gmail.com
Sme k dispozícii
Po - Pia 9.00 - 16.00

- Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO - závierka JÚ

  • výkaz o majetku a záväzkov
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch (zdarma nových klientov 1. rok a pri paušálnej cene)    20€

- Vypracovanie daňového priznania PO - závierka podvojné účtovníctvo

  • Súvaha
  • Výkaz ziskov a strát
  • Poznámky k účtovnej uzávierke
  • Inventarizácia účtov (závisí od rozsahu prác)              30€ - 200€

 - Vypracovanie výročnej správy a odoslanie schválenej závierky        24€

Ceny sú informatívne a konečné ceny sú dojednané na základe dohody.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP A

5 €

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B

10 €

DP FO TYP B + účtovná závierka

30 €

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

100 €

DP PO + účtovná závierka

50 – 200 € / podľa náročnosti práce

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) / kvartálne, mesačné

15 € / kus

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

5 € / auto

Štatistické výkazy / kvartálne

5 € / kus

Štatistický výkaz / ročný

15 – 30 € / podľa náročnosti práce

Poradenstvo / pre stálych klientov zdarma

10 € / každá začatá hodina

Dodatočné daňové priznanie (kvôli nevčasnému dodaniu dokladov, príp. z iných nedostatkov zo strany klienta)

15 € / kus

Cenník je platný od 1.9.2017

Všetky naše ceny v cenníku sú uvedené BEZ DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!