Zavolajte nám
+421 908 151 800
Pošlite nám email
wagreco@gmail.com
Sme k dispozícii
Po - Pia 9.00 - 16.00

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva  (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia. Z podnikovoekonomického hľadiska nie je potrebné, aby ten, kto používa takéto účtovníctvo, viedol akékoľvek knihy či účty, stačí ak je známy (zaznamenaný) majetok a záväzky na začiatku a na konci sledovaného obdobia. V praxi, ale aj v dôsledku právnych predpisoch jednotlivých krajín (vrátane Slovenska), však tí, čo používajú takéto účtovníctvo, vedú v priebehu sledovaného obdobia rôzne účtovné knihy a často aj evidujú príjmy a výdavky.

Cenník pre platiteľa DPH a neplatitela

Ceny sú informatívne a konečné ceny sú dojednané na základe dohody.

Počet položiek

Platiteľ DPH    

Neplatiteľ DPH

0-50 položiek

0,50 €

0,45 €

51-100 položiek

0,48 €

0,43 €

101-200 položiek

0,38 €

0,33 €

201-300 položiek

0,35 €

0,30 €

301-400 položiek

0,32 €

0,27 €

401-500 položiek

0,30 €

0,25 €

501 a viac položiek

0,28 €

0,23 €

* účtovná položka predstavuje jeden zápis v účtovnom denníku (podvojné účtovníctvo), resp. jeden zápis v peňažnom denníku a ostatných účtovných knihách (jednoduché účtovníctvo) a nezahŕňa iba donesené účtovné doklady (kus)
Ceny sú uvedené bez DPH, platné od 01. 09. 2017

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!